فروشگاه اینترنتی خانوم جان برای کاربران خود که سفارش های بیش از ۲۰۰.۰۰۰ تومان ثبت می نمایند، مبلغ ۲۰.۰۰۰ تومان کد تخفیف در نظر می گیرد که این کد تخفیف به پاس خرید کاربران می باشد.

کد تخفیف پس از خرید، از طریق پیامک و ایمیل برای کاربران ارسال می گردد.

کاربران فروشگاه اینترنتی خانوم جان در خرید های بعدی می توانند از این کد های تخفیف استفاده نمایند.

کد تخفیف قابل استفاده فقط برای یک بار می باشد.

لازم به ذکر است مهلت استفاده از کدهای تخفیف یکسال پس از صدور می باشد.