شامپو رنگساژ دوماسی شماره ۱٫۰Domacy Hair Color Shampoo 1.0


ایجاد تنوع در رنگ مو از جمله خواسته های بانوان است. ایجاد این تنوع با استفاده از رنگ موهای دائمی دشوار بوده چرا که این رنگ ها دارای ماندگاری بالایی می باشند و افراد برای خارج کردن آنها از موهای خود مجبور به استفاده از پاک کننده های رنگ مو می باشند. از این رو برند دوماسی شامپو رنگ های خود را برای حل این مشکل به بازار عرضه کرده است.