طول عمر محصولات آرایشی

از کجا بدانیم لوازم آرایش فاسد شده‌ ا؟

از کجا بدانیم لوازم آرایش فاسد شده‌ است؟

شاید اولین سوالی که پس از خواندن این تیتر برایتان پیش بیاید این است که مگر لوازم آرایشی هم تاریخ مصرف دارد؟ بله باید عرض کنیم که کلیه لوازم آرایشی و بهداشتی دارای تاریخ مصرف می باشند.

4 نظرات