شامپو تثبیت کننده و تقویتی موهای رنگ شده نلی پروفشنالNelly Professional Coloured Hair Shampoo


شامپو تثبیت کننده و تقویتی موهای رنگ شده نلی پروفشنال (Nelly Professional Coloured Hair Shampoo) ساخت کشور اسپانیا می باشد که با فرمولی انحصاری علاوه بر تقویت ، مراقبت و درمان موهای رنگ شده، موجب آبرسانی و تغذیه موها نیز می گردد.